Χρήση Βιοαιθανόλης

.

Πρόκειται για μια αλκοόλη παρασκευασμένη κυρίως απο ζαχαρούχα και αμυλούχα φυτά (π.χ. ζαχαρότευτλα και καλαμπόκι). Είναι ένα διαυγές υγρό χωρίς χρώμα, χαμηλής τοξικότητας που αν χυθεί προκαλεί πολύ λιγότερη ρύπανση στο περιβάλλον από κάθε άλλο καύσιμο.

Τα τελευταία χρόνια, η βιοαιθανόλη χρησιμοποιείται στα τζάκια ως καύσιμη ύλη, είναι ιδιαίτερα εύχρηστη αφού η καύση της δεν αποβάλει ρύπους με αποτέλεσμα να μην είναι αναγκαία η καμινάδα ή κάποιο σύστημα απαγωγής καυσαερίων.

Το μειονέκτημα όμως, που θα μπορούσαμε να της προσάψουμε, είναι οτι δεν έχει την ίδια θερμική απόδοση με τα τζάκια που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή ξύλο.

ΤΖΑΚΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ