Τι είναι η κασσέτα μετατροπής;

.

Η κασέτα μετατροπής, ειναι ενεργειακή εστία πολλών διαστάσεων, που τοποθετείται εύκολα σε κάθε παραδοσιακό τζάκι κάνοντας το να έχει θερμική απόδοση από 8-10% σε 70-75%. Η κατασκευή της κασέτας δεν είναι ακριβή. Αυτό συμβαίνει επειδή οι εστίες κασέτες ή incert, είναι συμπακτές εστίες που περιέχουν όλα τα εξαρτήματα πάνω τους. Έτσι διασφαλίζεται το χαμηλό τους κόστος και για την διακόσμησή τους χρησιμοποιούνται λίγα υλικά.