Κατηγορίες και είδη Pellet

.

Τα Pellet χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, τα Woodpellet που είναι κατασκευασμένα απο 100% ξύλo, τα Biopellet που κατασκευάζονται από ενεργειακά φυτά και τα Agropellet που κατασκευάζονται από αγροτικά υπολείματα, όπως σιτάρι, αγγινάρα, καλαμπόκι κ.α. Η καλύτερη ποιότητα Pellet  και αυτή που πρακτικά και εμπορικά πρέπει να ενδιαφέρει  έναν ιδιώτη καταναλωτή της πόλης είναι αυτή του woodpellet.

Από το τι είδη  ξύλων αποτελείται το Pellet, και σε τι ποσοστό συμμετέχει το κάθε ένα από αυτά στο τελικό μίγμα,  θα προδικάσει μια σειρά πολλών και σημαντικών παραμέτρων, όπως:

–  θερμική απόδοση (θερμογόνο δύναμη εκφρασμένη σε Kw/kg, ή Kcal/kg ή KJ/kg)
– ποιότητα  καύσης (ποσοστό στερεών  υπολλειμάτων  καύσης)*
– κόστος αγοράς, ευρώ ανά κιλό.

*Παρατήρηση: Στο ποσοστό των στερεών υπολλειμάτων καθοριστικό ρόλο έχει και ο καυστήρας Pellet ο οποίος συντελεί αποφασιστικά, με τον βαθμό απόδοσης καύσης αυτού, στο ποσοστό  των στερεών υπολλειμάτων. Για το αποδεκτό ποσοστό στερεών υπολλειμάτων υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες από την Ε.Ε.

Τα καλύτερα ξύλα για παραγωγή Pellet είναι κατά σειρά: Βελανιδιά – Οξιά, Ελιά, Έλατο, Κυπαρίσσι – Πεύκο κλπ.