Γιατί να χρησιμοποιήσω ventilater ;

.

Η λειτουργία του ανεμιστήρα (ventilater) είναι να σπρώχνει το ζεστό αέρα , για να πηγαίνει πιο γρήγορα αλλά και πιο μακριά. Κυρίως τον ανεμιστήρα τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να κάνουμε διανομή ζεστού αέρα και σε άλλα δωμάτια του σπιτιού με σωληνώσεις, πέρα από τον ενιαίο χώρο που βρίσκεται το τζάκι. Παρόλα αυτά όμως, μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε ακόμα και όταν το τζάκι ζεσταίνει μόνο τον ενιαίο χώρο, για να έχουμε πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική θέρμανση. Οι ανεμιστήρες συνοδεύονται από ηλεκτρονικούς πίνακες ελέγχου και επιτρέπουν αυτόματο ή χειροκίνητο έλεγχο της ταχύτητας.