Αφού αγοράσετε…

.

  • Όλα τα μέταλλα έτσι και το μαντέμι κατά την καύση τις πρώτες 50 ώρες παράγουν μια μυρωδιά αυτό δεν πρέπει να σας ανησυχεί είναι κάτι φυσιολογικό άρα λοιπόν μετά την τοποθέτηση του λειτουργικού μέρους ανάβουμε την εστία έτσι ώστε να φύγουν οι μυρωδιές.

  • Αφού έχετε τοποθέτηση λιγα ξύλα στην εστία ανάβεται άφοβα και κάνετε σταδιακη καύση για 20 λεπτά με κλεισμενο οξυγόνο, το τάπερ και απολαμβάνετε τη ζεστή του ενεργειακού τζακιού. Βάζοντας τα χεριά σας μπροστά από τις περσίδες των αεραγωγών θα νιώσετε την ζεστή με φυσική ή τεχνική ροή (μοτέρ).

  • Σε περίπτωση που το τζάκι σας έχει το σύστημα διπλής καύσης (DAFS) τώρα μπορείτε να δείτε καθαρά τις φλόγες όπου βγαίνουν από την πλάτη της εστίας ( καίει τα κατάλοιπα).